P1050138.JPG

De VZW BRIC-COLLAGE ontstond op vraag van de toenmalige leiding (97-98) en onder impuls van enkele oud scouts die een degelijke en wettelijke basis wilden voor het bouwen van een nieuw lokaal. Een feitelijke vereniging zoals de scouts kan namelijk geen eigenaar zijn van een gebouw.

De VZW  werd opgericht op 24 mei 1998 om het lokaal te beheren en te onderhouden.  

De statuten verschenen in het staatsblad in op 19/11/98, een deel van de doelstellingen klinkt zo.

De vereniging heeft tot doel in de ruimste zin begeleiding en ontwikkeling alsmede morele en
financiële steun te bieden bij de realisatie en het beheer van een lokaal voor de Scouts en Gidsen
Deerlijk, Ridders van O.L.V. ter Ruste en Jeanne D’Arc, met uitsluiting van enig winstoogmerk…

Arnold Vantieghem werd de eerste voorzitter en leidde de ganse start in goede banen.

De beschikbare middelen waren beperkt maar met hulp van vele ouders, gemeente, bisdom en vele acties, konden de scouts, gidsen en de VZW in vrij korte tijd de nodige middelen bijeen krijgen om het huidige lokaal te bouwen. De gemeente verlengde hiervoor het recht van opstal van de grond waar het oude lokaal op stond tot in het jaar 2050.

Het nieuwe lokaal werd officieel geopend op 8 sept 2001. 

Ondertussen werden al heel wat verbeteringswerken gerealiseerd zoals de zolder en de berging voor het sjorhout, led verlichting, etc. 

 

De erevoorzitters komen het lokaal inspecteren (Arnold, Jo, Jurgen, Lander).

VZW Bric-Collage

Samenstelling

vergadering vzw in tijden van corrona ok

De huidige ploeg bestaat uit 3 bestuursleden (bestuursorgaan) en een 10 tal leden van de algemene vergadering (scouts en oudscouts). Iedereen die zin heeft om de vergadering bij te wonen is welkom.  De huidige leiding die een belangrijke taak opnemen, vullen deze enthousiaste bende aan. Denk hierbij aan verhuur, webmaster, net houden lokaal en materiaal enz. 

Vzw-vergadering in tijden van corona (oktober 2019)

Brico Bistro

71041534_2492725064095837_72747424884415

Het laatste weekend van oktober wordt CC d'Iefte traditioneel gevuld met de geur van Hutsepot. We spijzen de kas en de maag om zo onze lokalen te onderhouden. Meer info is te vinden op de FB-pagina.